Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

Karşılıklı etkileşime açık ve azami düzeyde katılımcılığın sağlandığı çalışmalar çerçevesinde, Okulumuzun misyonu (varoluş nedeni), vizyonu (geleceğe bakışı), ilke ve değerleri (iş yapış tarzları) tespit edilmiştir.

Paydaş beklentilerin çalışmaya yansıtılmasını sağlamak amacıyla farklı kademe ve birimlerde görev yapmakta olan kişilerin tespit edilmesine gayret gösterilmiştir.

Misyonumuz

Yeniliklere açık, sürekli kendini geliştiren genç öğretmen kadrosuyla, öğrenci merkezli eğitim veren, teknolojiyi kullanan, velilerin ihtiyaç duydukları her an okul idaresi ve öğretmenlerine ulaşıp rehberlik hizmetlerini alabildikleri, öğrencilerinin başarılarını ön planda tutup, kaliteden ödün vermeyen çağdaş bir eğitim kurumuyuz.

Vizyonumuz

Akademik, sosyal ve kültürel başarıları her kesim tarafından kabul edilmiş, ilçemizde tercih edilen biz merkez olmaktır.

İlkelerimiz ve Temel Değerlerimiz

1. Paydaşlar eşitlikten yararlanır.

2. Paydaşların yönetilmesi yapılır.

3. Paydaşlara fırsat eşitliği tanınır.

4. Veli-Öğrenci-Öğretmen işbirliği içinde çalışmaları sağlanır.

5. Değişme ve yenileşme uyum.

6. Açıklık ve erişebilirlik.

7. Katılım ve sorumluluk bir arada değerlendirilir.

8. Sürekli ve sağlıklı iletişim.

9. Hesap verebilirlik.