Bilgi Bankası / Sıkça Sorulan Sorular

• Göz kontağı kurmamak,
• Seslendiğinizde dönüp bakmamak,
• Sanki işitmiyor gibi davranmak,
• Yaşıtları ile uygun ilişki kuramamak,
• Birlikte oynamamak,
• Tek başına olduğu etkinlikleri tercih etmek,
• Başka bir dünyadaymış gibi davranmak,
• Olaylara, başkalarının sevinç ve üzüntülerine tepkisiz kalmak,
• Kendi duygularını paylaşmamak,
• Toplum kurallarını anlama ve uygulamada güçlük çekmek,
• Başkalarının yüz ifadelerini anlamamak,
• Konuşmada gelişmemek, gecikmek veya zorlanmak,
• Garip ve manasız , tekrarlayıcı, basmakalıp ve tekdüze konuşmak, karşılıklı konuşmayı başlatamamak veya devam ettirememek,
• Beden dilini, jest ve mimikleri, anlamada, kullanmada zorluk çekmek ve taklit becerilerini kullanamamak,
• Duyuları farklı algılamak, örneğin; sese, ışığa, dokunmaya olağandışı tepki vermek ve tehlikeyi algılayamamak,
• Çoğu zaman tek ve sınırlı bir ilgi alanına sahip olmak, bir konu ya da bir nesneye odaklanıp diğer hiçbir konuyla ilgilenmemek,
• Değişikliklere direnç göstermek, günlük yaşamındaki alışkanlıklarına aşırı bağlı olmak,
• Sallanmak, kendi etrafında dönmek, el parmaklarını gözünün önüne getirip oynatmak, el kol çırpmak gibi anlamsız yineleyici hareketler yapmak,
• Oyuncakların dönen parçalarına, açılır kapanır kapılara, hızlı dönen nesnelere aşırı bağlanmaktır.

• SerebralPalsi
• Riskli bebek
• Spinabifida
• Obsterikbrakialpleksüs yaralanmaları
• Downsendromu
• Konjenitaltortikollis
• SSPE
• Gullianbarresendromu
• Travmatik SSS yaralanmaları
• Gelişimsel problemler
• Hidrosefali
• Juvenilromatoidartrit
• Hemofili
• Skolyoz
• Osteogenesisimperfecta
• Muskülerdistrofi
• Edinsel patolojiler ( kafa travmaları, spinalkord yaralanmaları ve kanser)
• Genetik ve metabolik hastalıklar
• Konversif psikiyatrik motor bozukluklar
• Anormal gelişime neden olan ve özür yaratan genetik hastalıklar
• Zihinsel gelişim problemleri
• Rett sendromu
• Konjenita lekstremite defektleri
• Çocukluk çağı travmaları sonrası oluşan özürler
• Değişik pediatrik nörolojik problemler (ender görülen durumlar dahil)
• Hastanelerin onkoloji ve pediatri servislerinde yatan hastalar

Çocuk fizyoterapisti, en az 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon lisans eğitimini alarak fizyoterapist ünvanı almış, çocuk alanında özelleşmiş fizyoterapistlerdir. Çocuk fizyoterapistleri; bebek, çocuk ve adölasanların çeşitli konjenital, gelişimsel, kas-iskelet sistemine ait ve sonradan edinilen bozukluk ya da hastalıkların tedavisi üzerinde özelleşmişlerdir. Tedaviler; kaba ve motor becerilerin, denge ve koordinasyonun ve kuvvet ve enduransın geliştirilmesinin yanında kognitif ve duyusal sürecin ve entegrasyonun geliştirilmesine de yardım eder.
Çocuk fizyoterapistleri genel fizyoterapi bilgisi üzerine, normal çocuğun büyüme ve gelişimi, çocuklarda nöromusküler sistem ve motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgi sahibidirler. Çocuklarda gelişim açısından normalden sapmaya neden olabilecek problemlerin fizyoterapi ve rehabilitasyonunda görev alırlar. Çocuk fizyoterapisti, doğumdan adelösan döneme kadar, bir hastalık, bozukluk ya da travmaya bağlı olarak fonksiyonel kısıtlılık ve özre sahip çocukların değerlendirme, prognoz ve tedavisi ile ilgilenir. Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda prenatal, natal ya da postnatal nedenlerle oluşabilen fiziksel, mental, duyu-algı ya da kognitif bozuklukların yarattığı özür ya da engel tablosuna ekip yaklaşımını gerektirir.
Doğum öncesi, doğumsal ve doğum sonrasında fiziksel ve mental gelişimi yönde etkileyen çeşitli nörolojik bozukluklarda fizyoterapi rehabilitasyon açısından uygun değerlendirme yaklaşımlarının belirlenmesi ve gereken fizyoterapi rehabilitasyon programlarının oluşturulması ve aile eğitimi konusunda görev alırlar. Ayrıca, çocuklarda uygulanabilen operasyon öncesi ve sonrası değerlendirme ve fizyoterapi uygulamalarında da görev alırlar. Çocuk fizyoterapisti, erken dönemde sağlık problemlerinin tespitine yardımcı olur ve çocuklarda meydana gelen bozuklukları tedavi etmek için çeşitli tedavi modalitelerini kullanır.
Sonuç olarak, çocuk fizyoterapistleri, özürlü çocuklara günlük yaşam aktivitelerinde en iyi fiziksel performansı kazanabilmeleri için yardım eder. Yaşa uygun gelişimsel basamakların sağlanmasında, (örn; emekleme, oturma, ayakta durma ve yürüme) yaşa uygun kaba motor ve akranlarıyla okul aktivitelerine daha iyi katılım sağlanmasında ve hareket genişliğini, kuvvet, mobilite, postür, denge ve enduransın bağımsız fonksiyonun geliştirilmesi üzerine çalışır.

ÜCRETSİZ EĞİTİMDEN YARARLANMAK İÇİN
-Özel Eğitim desteği için Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu(Heyet raporu)
-Bulunduğunuz ilçenin Rehberlik ve Araştırma Merkezinden alınan Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu gereklidir.
Rehberlik Araştırma Merkezinin kararı sonucunda Bireysel (8 Ders saati) veya Bireysel- Grup(8+4 grup ders saati) destek eğitiminden yararlanabilirsiniz.
Ayrıca Heyet Raporu almayı tercih etmeyen velilerimiz için yada ders saatini fazlalaştırmak isteyen velilerimiz için ücretli seanlarımız vardır.Bir Uzman Hekim tarafından tanı almış heyet raporu almayı tercih etmeyen velilerimizin çocukları kendi maddi imkanları dahilinde uzman ekibimizin değerlendirilmesi sonucu bizden özel eğitim desteği alabilir.

Çocuğunuzun eğitsel ve tıbbi tanılaması yapıldığı anda yani farklı gelişim gösterdiği düşünüldüğünde vakit kaybetmeksizin özel eğitim desteğine başlanmalıdır. Özel eğitim desteğine başlamanın bir yaşı yoktur ancak bebeklik ve erken çocukluk döneminde başlamak(0-3,3-6) erken müdahale olduğundan çok önemlidir.Bununla beraber çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun özel eğitimden yararlanabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu gösteren çocuklar dikkat, hiperaktivite ve dürtüselliğe bağlı olarak problem yaşarlar. Dikkatsizliğe Bağlı Belirtiler:
- Ayrıntılara dikkatini vermekte zorlanır ve ödevlerinde, işlerinde hatalar yapabilir.
- Üzerine aldığı görevlerde ya da etkinliklerde dikkati dağılır.
- Kendisi ile konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünür.
- Okul ödevleri ve diğerişlerindeki görevlerini tamamlayamaz.
- Üzerine aldığı görevleri düzenlemekle ilgili sıkıntı yaşar.
- Zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır.
- Dikkati dış uyaranlarca dağılır.
- Günlük etkinliklerinde unutkandır.
Hiperaktiviteye Bağlı Belirtiler:
- Elleri ayakları kıpır kıpırdır.
- Oturmasının gerekli olduğu durumlarda oturduğu yerden kalkar.
- Uygun olmayan durumlarda koşturur,tırmanır.
- Sakin bir biçimde oyun oynamakla ilgili zorluk yaşar.
- Çoğu zaman hareket halindedir.
- Çoğu zaman çok konuşur.
Dürtüselliğe Bağlı Belirtiler:
- Sorulan soru tamamlanmadan cevabını verir.
- Sırasını beklemekle ilgili güçlük yaşar.
- Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer.
Yukarıda yazılan belirtiler DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri nden alınmıştır. Bu tanının konabilmesi için bu belirtilerin yanı sıra belli kriterler göz önünde bulundurulmakta ve tanılama psikiyatristlerce yapılmaktadır. Bu problemlerin varlığından şüphelenen aileler gerekli uzmanlara başvurmaları önemlidir.

Down Sendromlu çocukların eğitiminde de erken eğitime başlamak çok önemlidir.Bu çocuklarımızın eğitimlerinde yer alacak uzmanlar özel eğitim öğretmeni,büyük ve küçük kas gelişimi için fizyoterapist,psikolog,konuşma eğitimi içinde konuşma terapistleridir. Eğitim programları hazırlanırken,uygulanan envanterler sonucunda hangi alanda ne kadar desteğe ihtiyacı varsa o doğrultuda eğitim programı hazırlanmalıdır.
Bunların yanında down sendromlu çocuğunuzu düzenli takip eden bir doktoru mutlaka olmalıdır.
Ailenin katılımı eğitim sürecine katılımı ve desteği çocuğun zihinsel gelişimi açısından çok önemlidir.